เคยกังวลใจกันบ้างไหมครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลประเทศต่างๆ นิยมทำกันจะสามารถใช้ได้ผลจริงตามที่มีการโฆษณาชวนเชื่อไว้หรือไม่? … เรามาดูกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะหยิบยกให้ท่านนักลงทุนพิจารณาก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังแบบขยายตัวหรือ (Expansionary Fiscal Policy) ซึ่งหมายถึงการดำเนินงบประมาณแบบขาดดุลหรือการมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ผ่านการกู้เงินเพื่อให้เกิดการลงทุนภาครัฐหรือแม้กระทั้งการลดภาษีซึ่งทั้งสองกรณีทางเศรษฐศาสตร์เรียกรวมๆ กันว่า (เพิ่ม G หรือลด T) นั้นเองซึ่งสิ่งที่คาดหวังก็คือเศรษฐกิจที่ขยายตัวจากการลวทุน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกู็ยืมเงินมาใช้จ่ายในโครงการต่างๆของภาครัฐนั้นมีผลสำคัญต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินเพราะการกู็ยืมของภาครัฐไปแย่งภาคเอกชนกู้จนทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินสูงขึ้น (หลัก Demand-Supply ธรรมดาๆ นี้ละ)จนเกิดผลเสียต่อภาคธุรกิจนั้นก็คือต้นทุนของธุรกิจก็สูงขึ้นตามไปด้วยความเสี่ยงก็เกิดขึ้นตามเป็นเงาตามตัวและยังเป็นสาเหตุทำให้การอุปโภคบริโภคเเละการลงทุนชะลอตัวแทนที่จะขยายตัวตามที่คาดการณ์และทำให้ทำให้การขยายตัวของอุปสงค์มวลรวม(AD: Aggregate Demand) ถูกหักล้างด้วยการลดลงของการบริโภคเเละการลงทุนภาคเอกชนตรงข้ามกับสิ่งที่คาดหวังไว้สถานการณ์แบบนี้เราเรียกว่า Crowdingout Effect …แหม…น่าเสียดายจริงๆ