CLASSIC AUSIRIS FUTURES

SEMINAR OF CAF

สัมมนาการลงทุน ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหุ้น
เพื่อการเลือกลงทุนอย่างชาญฉลาด
รีบสมัครเป็นลูกค้า คลาสสิกออสสิริสฟิวเจอร์ส
แล้วจะพบสัมมนาดีๆ วิทยากรเจ๋งๆ ทุกเดือน
สนใจเปิดบัญชี โทร 026180635