บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

classic ausiris future (CAF) คือ derivative broker ในด้านของตลาดทุน หุ้น อนุพันธ์ กองทุน ตราสารหนี้ ซึ่งให้บริการด้านการเทรด (Trend) TFEX หรือ Futures ให้คำแนะนำแก่นักลงทุนเพื่อการเก็งกำไร ออกบทวิเคราะห์หุ้นรายวันโดยนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนเพื่อการเทรดให้ได้กำไรสูงสุด

ติดต่อสำนักงานใหญ่

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 15-16 ถนนพญาไท แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 02 618 0808 / แฟกซ์ : 02 618 0800

Contact

Classic Ausiris Futures Co.,Ltd. 319 Chamchuri Square, 12th Fl., Unit 15-16, Phayathai Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel : 02 618 0808 / Fax : 02 618 0800

บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 16
ถนนพญาไท แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม