Hun Goldman

Investment Blogger

คุณธนะเกียรติ ปฐมะพงษ์

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นักวิเคราะห์อาวุโส

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ในคำว่า “เป็นไปไม่ได้” มีคำว่า “เป็นไปได้” ซ่อนอยู่เสมอ

ใครทำให้ตลาดหุ้นแดง  (05/09/18)

  ตลาดหุ้นไทยลบหนัก SET ปิด 1,686.37 จุด –28.04 จุด(-1.64%) ปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม           มูลค่าสุทธิ(ล้านบาท) สถาบัน                                    -3,734.97 นักลงทุนต่างชาติ                       -2,225.44 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                   597.86...