“Quant” คืออะไร?

Quant

“การประยุกต์ทองคำให้เข้ากับ Capital Market Theory”

สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนโดยการประยุกต์ใช้ด้วยการนำทองคำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนนะครับ...

CAF BLOG

แหล่งรวมเหล่า blogger (Investment Blogger) ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรด Futures และ Options โดยเฉพาะ ทำอย่างไรที่จะลดการขาดทุน แต่สามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้มากขึ้น รวมถึงการลงทุนแนวใหม่เกี่ยวกับการใช้ Robot เข้ามาช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทน เรามีคำตอบ อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าประเด็นเด่นที่เป็นกระแสร้อนแรงเกี่ยวกับการลงทุนในปัจจุบัน เพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในอนาคต

Investment Bloggers

Investment Bloggers